Quantcast
Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình! Một số thủ thuật nữa trong Word - Giải Pháp Môi Trường - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình!

Một số thủ thuật nữa trong Word

Khi bạn soạn thảo một tài liệu nào đó bạn thường dùng đến những dấu chấm liên tiếp hoặc những dấu gạch nối liên tiếp để nối nhiều phân mục với nhau ví dụ như sau :

Chapter 1 ……………….. How to use leader ?

Ðể làm như vậy bạn có thể tab. chọn menu Format – Tab, sau khi định vị trí cho 2 tab, bên dưới mục Leader bạn chọn kiểu gạch nối nào tùy ý bạn tương ứng cho tab dừng bạn đã chọn bên trên. Click Set, OK để thoát ra màn hình soạn thảo.Sau đó, bạn chỉ cần bấm phím tab để đi đến vị trí tab đã định và nếu tab nào có chọn Leader thì sẽ tự động điền các gạch nối vào cho bạn.

Tìm ClipArt trực tuyến

Khi bạn soạn thảo tài liệu, nếu như bạn muốn chọn một hình ảnh nào đó cho tài liệu nhưng trong Clip Art của Microsoft kèm theo bạn không có hoặc không thích hợp, bạn có thể tìm trên Internet do Microsoft cung cấp cho bạn. Bạn chọn Menu Insert, Picture, ClipArt, click chọn Clips Online, từ đây bạn có thể tìm kiếm hình ảnh theo từ khóa hoặc bạn có thể tìm bằng cách xem ảnh, để chọn hình ảnh nào bạn click vào hình đó, hình đó sẽ được lưu vào máy tính của bạn tại folder Downloaded Files.

Bỏ qua kiểm tra chính tả cho Text

Chức năng này làm màn hình soạn thảo luôn xuất hiện những lằn gạch dưới xanh đỏ trông rất rối mắt. Muốn Word không tự động kiểm tra lỗi chính tả hay ngữ pháp tiếng Anh nữa, bạn tắt đi bằng cách vào menu Tools, Language, Set Language. Bạn đánh dấu chọn mục Do Not Chech Spelling Or Grammar và chọn OK.

Không có bài viết cùng chủ đề.

Tags:,

Bài viết liên quan:

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA