Quantcast
Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình! Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi 03 Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường - Giải Pháp Môi Trường - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình!

Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi 03 Thông tư Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

Ngày 20/6/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi 03 Thông tư Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Theo đó, Thông tư quy định sửa đổi một số định mức kinh tế – kỹ thuật trong: Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit; Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011.

Tải xuống Thông tư 20/2011/TT-BTNMT

(Chờ 5s nhấn SKIP ADD)

Không có bài viết cùng chủ đề.

Bài viết liên quan:

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA