Quantcast
Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình! Phần mềm ISIS Draw 2.4 - Giải Pháp Môi Trường - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình!

Phần mềm ISIS Draw 2.4

Là phần mềm vẽ công thức hóa học khá mạnh, sử dụng miễn phí. Trước đây, ISIS Draw được phát triển bởi  Symyx Draw nhưng hiện tại Symyx Draw đã sáp nhập với Accelrys và các phiên bản ISIS DRAW hiện tại không còn được hỗ trợ. Các phiên bản mới được chuyển thành Accelrys Draw, hiện tại đã có phiên bản Accelrys Draw 4.0.

Bạn có thể tải bản ISIS DRAW 2.4 tại file đính kèm dưới cuối bài viết với một tập tin duy nhất là: draw24.exe có kích thước 7,24Mb, chương trình đã có kèm theo một số plug-in hỗ trợ như Wiew in RasMol hay Generate Name with AutoNom.

Tải xuống ISIS Draw 2.4

(hoahocngaynay)

Không có bài viết cùng chủ đề.

Bài viết liên quan:

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA