Quantcast
Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình! Tải bộ 250 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tải bộ 250 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

1. Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược VN vào?

a. 1/9/1848
b. 1/9/1858
c. 30/8/1858

2. Điểm tấn công đầu tiên của thực dân Pháp ở VN ?

a. Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng
b. Đồn An Hải, Điện Hải( Trà Sơn)
c. Toàn bộ Đà Nẵng

3. Chính sách thuộc địa của Pháp ở VN và cả Đông Dương ?

a.  Tự do ngôn luận
b.  Tạo điều kiện cho văn hóa VN phát triển
c. Bóc lột nặng nề về kinh tế

4. Chính sách thuộc địa của Pháp ở VN và cả Đông Dương ?

a. Chuyên chế về chính trị
b. Tạo điều kiện cho văn hóa VN phát triển
c. Tạo điều kiện cho kinh tế VN phát triển

5. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN là mâu thuẫn giữa ?

a. Toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp
b. Giai cấp nông dân với giai cấp tư sản
c. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

6. Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ?

a. 5/6/1911
b. 6/5/1911
c. 5/6/1921

7. Câu nói “Tại sao người Pháp không khai hóa đồng bào của họ trước khi đi khai hóa chúng ta” của Nguyễn Ái Quốc được nói ở ?

a. Vecxay
b. Macxay
c. Lahay

Tải xuống 250 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (click nút “Bỏ qua quảng cáo” để tải xuống)

Bài viết liên quan:

6 Bình Luận
 1. peo
  October 13, 2012 | Reply
  • Amin
   October 13, 2012 | Reply
  • October 13, 2012 | Reply
 2. TranHauTS
  October 13, 2012 | Reply
 3. tai 250 trac nhiem nay sao day?
  October 13, 2012 | Reply
  • Amin
   October 13, 2012 | Reply

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA