GIỚI THIỆU 1.      Giới thiệu sơ lược về cơ sở xả thải -        Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH -        Địa chỉ : KCN Long Thành – xã Tam An – tỉnh Đồng Nai .